ISRAEL...golongan bangsa Yahudi yang tidak mendapat pengampunan dari Allah S.W.T

Dalam Alquran Karim telah disebutkan 22 sifat buruk bangsa Yahudi ayng sudah sebati dengan jiwa mereka, iaitu:

1.            Keras hati dan zalim (Al-Baqarah:75,91,93,120,145,1​70; An-Nisa:160; Al-Maidah:41)

2.            Kebanyakan mereka fasik dan hanya sedikit yang beriman kepada Allah SWT (Ali Imran:110; An-Nisa:55)

3.            Musuh yang paling bahaya bagi orang-orang Islam (Al-Maidah:82)

4.            Amat mengetahui kekuatan dan kelemahan orang-orang Islam seperti mereka mengenal anak mereka sendiri (Al-An’am:20)

5.            Mengubah dan memutarbalikkan kebenaran (Al-Baqarah:75,91,101,140,145,​211; Ali Imron:71,78; An-Nisa:46; Al-Maidah:41)

6. Menyembunyikan bukti kebenaran (Al-Baqarah:76,101,120,146; Ali Imron:71)

7.            Hanya menerima perkara-perkara atau kebenaran yang dapat memenuhi cita rasa atau nafsu mereka (Al-Baqarah:87,101,120,146; Al-Maidah:41)

8.            Ingkar dan tidak dapat menerima keterangan dan kebenaran AlQuran (Al-Baqarah:91,99; Ali Imron:70)

9.            Memekakkan telinga kepada seruan kebenaran, membisukan diri untuk mengucapkan perkara yang benar, membutakan mata terhadap bukti kebenaran dan tidak menggunakan akal untuk menimbangkan kebenaran (Al-Baqarah:171)

10.          Mencampuradukkan yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil (Ali Imran:71)

11.          Berpura-pura mendukung orang Islam tetapi apabila ada di belakang orang-orang Islam, mereka mengutuk dengan sekeras-kerasnya (Al-Baqarah:76; Ali Imran:72,119)

12.          Hati meraka sudah tertutup akan Islam karena dilaknat oleh Allah SWT yang disebabkan oleh kekufuran mereka sendiri (Al-Baqarah:88,120,145,146)

13.          Kuat berpegang pada rasa kebangsaan mereka dan mengatakan bahwa mereka adalah bangsa yang istimewa yang dipilih oleh Tuhan dan menyakini agama yang selain daripada Yahudi adalah salah (Al-Baqarah:94,111,113,120,135​,145; Al-Maidah:18)

14.          Tidak akan ada kebaikan untuk seluruh manusia jika mereka memimpin (An-Nisa:53)

15.          Tidak suka, dengki, iri hati terhadap orang-orang Islam (Al-Baqarah:90,105,109,120)

16.          Mencintai kemewahan dan kehidupan dunia, bersifat tamak dan rakus, menginginkan umur yang panjang dan mengejar kesenangan serta takut akan kematian (Al-Baqarah:90,95,96,212)

17.          Berkata bohong, mengingkari janji dan melampaui batas (Al-Baqarah:100,246,249 Ali Imran:183,184; An-Nisa:46)

18.          Berlindung di balik mulut yang manis dan perkataan yang baik (Al-Baqarah:204,246; Ali Imron:72; An-Nisa:46)

19.          Mengada-ada perkara-perkara dusta dan suka kepada perkara-perkara dusta (Ali Imran:24,94,183,184; Al-Maidah:41)

20.          Berlaku sombong dan memandang rendah terhadap orang-orang Islam (Al-Baqarah:206,212,247)

21.          Tidak amanah dan memakan hak orang lain dengan cara yang salah (Ali Imran:75,76; At-Taubah:34)

22.          Selalu melakukan kerusakan dan menganjurkan peperangan (Ali Imran:64)

Jadi, tidak perlulah kita sebagai umat Islam mempertikaikan mengenai sifat-sifat diatas kerana ternyata ianya sudah termaktub di dalam kita Al-Qur’an yang juga merupakan kalam Allah S.W.T dan segala nas-nas Allah S.W.T adalah benar.

Advertisements