SUJUD........Tat dan patuhlah kepada Allah S.W.T kerana ianya merupakan ajaran Islam terhadap umatnya

Abu Laits telah menegaskan, bahawa seseorang dinyatakan takut kepada Allah

SWT dapat terlihat tanda-tandanya dalam tujuh macam hal sebagai berikut:

1.            Ia memiliki lidah yang selalu menjadikannya sibuk berdzikir atau bertasbih kepada Allah dengan membaca Al-Qur’an dan mempelajari ilmu agama.

2. Ia memiliki hati yang selalu mengeluarkan dari dalam hatinya
perasaan tidak bermusuhan, iri, dengki dan lain sebagainya.

3. Penglihatannya tidak akan memandang kepada hal-hal yang haram, tidak
memandang dunia dengan keinginan hawa nafsu, tetapi ia memandanginya dengan
mengambil i’tibar dan pelajaran. Rasulullah SAW bersabda; “Barang siapa
memenuhi matanya dengan hal-hal yang haram, Allah SWT akan memenuhi matanya
besok di hari kiamat dengan api neraka”.

4. Perutnya, dia tidak memasukkan hal-hal haram kedalamnya, sebab yang
demikian itu adalah perbuatan dosa, seperti sabda Nabi kita Muhammad SAW
yang artinya: “Ketika sesuap haram masuk dalam perut anak cucu Adam, semua
malaikat di bumi dan di langit membenci dan melaknat kepadanya, selama
suapan itu masih berada dalam perutnya dan kalau ia mati dalam keadaan
seperti itu, maka tempatnya adalah jahanam.

5. Tangannya, dia tidak memanjangkan tangannya kearah hal-hal yang
haram, tetapi memanjangkannya untuk memenuhi keta’atan.

6. Telapak kakinya, dia tidak berjalan kepada hal-hal yang haram atau
kedalam kemaksiatan, tetapi berjalan di jalan Allah SWT dengan bersahabat atau
berteman dengan orang-orang yang soleh.

7. Keta’atannya, dia menjadikan keta’atannya itu murni dan ikhlas
karena Allah SWT.

Advertisements