staf HPM begitu berkualiti berbanding organisasi lain

JITRA, 12 Julai (HPM) – Sikap hormat menghormati diantara satu sama lain begitu dititk beratkan di dalam budaya masyarakat Malaysia kini kerana ianya melambangkan sebagai penghormatan kepada seseorang.

Namun sikap sebegini rupa sudahpun menjadi budaya di Herba Prima Marketing Sdn Bhd (HPM) yang kini tampak semakin menyerlah di seluruh Malaysia yang menjadi kebanggaan penduduk Jitra, Kedah.

Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Herba Prima Marketing Sdn Bhd (HPM) hormat menghormati antara satu sama lain amat penting dalam mewujudkan penghargaan untuk seseorang individu.

“Budaya sebegini sudah menjadi kebiasaan terhadap warga HPM dan mewujudkan keselesaan kepada mereka dalam melakukan tugasan di dalam kumpulan,” katanya.

“Sehubungan itu dengan adanya budaya hormat menghormati prestasi kerjaya dapat ditingkatkan dan menjadi kebanggaan warga HPM,” katanya lagi.

Advertisements